Rahman-ismi azam-İsm-i Azâm sırrı ortaya çıktı

İnsan sırdı… Kâinat sırdı… Ruh sırdı… Rahmân sırdı…Zaman geldi İsm-i Azâm sırrı ortaya çıktı...

 

İletişim

Kardeşim Kuran kardesimkuran@yahoo.com